ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2

23/1 ถนนอู่ทอง ก ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035 241 990
EMAIL : mdayutthaya@md.go.th

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 134

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin