วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผจภ.2 เป็นประธานการประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ โดยมี ผจภ.2(สาขา) , หอผ. ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผจภ.2 เป็นประธานการประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ โดยมี ผจภ.2(สาขา) , หอผ. ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีประเด็นที่ร่วมประชุมและพิจารณา อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระบบ DPIS 6 , การมอบหมาย ผจภ.2(สาขา) ให้พิจารณาปัญหา วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ในเรื่องการควบคุมการจราจรทางน้ำ , การระวังชี้แนวเขตที่ดิน , การดูแลแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ และ การควบคุมเรือหางยาวและเรือเจ็ทสกี ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แต่ละสาขา จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอด้วย รวมถึง ให้ตรวจสอบยานพาหนะในสังกัด ให้ ดูแล บำรุงรักษา ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

วันที่:01 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice2

แกลเลอรี่