วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผจภ.2 พร้อมด้วย นายธีระวัฒน์ พวังคาม ผจภ.2(สพ.)และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ต.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เพื่อให้ความรู้ข้อกฎหมายตาม พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผจภ.2 พร้อมด้วย นายธีระวัฒน์ พวังคาม ผจภ.2(สพ.)และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ต.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เพื่อให้ความรู้ข้อกฎหมายตาม พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ในเรื่องการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนและประชาชนตำบลท่าฉนวน
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 และประชาชน เพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำประเภทบ้านพักอาศัยบริเวณ ม.3 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

วันที่:04 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice2

แกลเลอรี่