ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เกี่ยวกับการควบคุมการเดินเรือและการกำหนดแนวทางการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เป็นการเฉพาะคราว

เนื่องจากระดับน้ำในแม่นำ้เจ้าพระยา-ป่าสัก มีปริมาณที่สูงขึ้น จนเคยเกิดอุบัติเหตุเรือลากจูงและเรือลำเลียงสินค้าจมลง จภ.2 และจภ.(อย.) จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมออกประกาศจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ที่ 1/2565 เรื่อง การควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสักเป็นการเฉพาะคราว และประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ที่ 13/2565 เรื่อง การกำหนดแนวทางการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสักเป็นการเฉพาะคราวไว้ ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย ต่อไป

วันที่:26 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice2

แกลเลอรี่