วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นาวาโท รัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาและนายพิศิทธ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมรับการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นำโดยนาวาโท รัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา นายณัฐพงษ์ รังเรืองโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี และนายพิศิทธ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมรับการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นางสาวดุจดาว เจริญผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการ) เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ซึ่งการเข้าร่วมตรวจราชการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่:14 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 9

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice2

แกลเลอรี่